Działalność
Image00004
Wybory 2006
  • Data wpisu:
  • 25 listopada 2006

PROGRAM WYBORCZY:

1. Rozbudowa infrastruktury w zakresie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków.
2. Budowa Ośrodka Zdrowia w centrum miejscowości.
3. Kontynuacja rozwoju bazy oświatowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z rozbudową szkolnych obiektów sportowych.
4. Budowa Gminnego Ośrodka Kultury wraz z kontynuacją działań w zakresie promocji kultury i wspierania działalności organizacji społeczno-kulturalnych.
5. Modernizacja dróg i chodników w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i dostosowania ich dla niepełnosprawnych.
6. Budowa nowych i wymiana starych wodociągów.
7. Ograniczenie negatywnych skutków eksploatacji górniczej, szczególnie zagrożeń powodziowych oraz prowadzenie doradztwa dla mieszkańców w sprawie usuwania szkód.
8. Rozwijanie działalności sportowej przez rozbudowę bazy sportowej.
9. Kontynuacja działań w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez wspieranie nowoczesnych rozwiązań energetycznych, oraz umożliwienie mieszkańcom dokonywania segregacji odpadów.
10. Wspieranie działań ochraniających pracę rolników.

KANDYDACI DO RADY GMINY GIERAŁTOWICE ”MOJA GMINA NASZ POWIAT”

KANDYDACI DO RADY POWIATU „MOJA GMINA NASZ POWIAT”