Działalność
shaking hands
Spotkania, wieczory autorskie
  • Data wpisu:
  • 30 maja 2012

06.08.2002 r. – spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania funduszy pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD; na spotkaniu szczegółowych informacji udzielił przedstawiciel Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

15.01.2003 r. – spotkanie z p. E. Drzyzga – celem spotkania było omówienie problematyki bezrobocia na terenie gminy i powiatu oraz program aktywnej walki z tym zjawiskiem i metody poszukiwania pracy

12.03.2003 r. – spotkanie dla przedstawicieli firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw, podczas którego przedstawiono sposób dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych w formie bezzwrotnej dotacji z programu PHARE 2000.

18.09.2003 r.  spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Konsumenta nt. ochrony interesów konsumentów.

Spotkanie z Januszem Steinhoffem / fot. J. Miszczyk

01.06.2009 r. – spotkanie z Januszem Steinhoffem pt.: „20 lat przemian od Okrągłego Stołu do Unii Europejskiej”.

28.02.2011 r. – spotkanie autorskie z dr Tomaszem Rożkiem, autorem ksiązki „Nauka po prostu” (we współpracy z Radą Sołecką i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gierałtowicach)

28.06.2012 r. – spotkanie autorskie z dr Tomaszem Rożkiem, autorem  nowego wydawnictwa pt.:„Nauka to lubię. Od ziarnka piasku do gwiazd” (we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gierałtowicach).