Władze
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat
1. Włodzimierz Gwiżdż prezes
2. Marian Sadecki wiceprezes
3. Andrzej Hosz wiceprezes
4. Piotr Kampe skarbnik
5. Krzysztof Szwanda sekretarz
6. Michalina Ryndak członek
7. Weronika Bargiel członek
 Członkowie Zarządu Koła Gierałtowice Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat
1. Urszula Cieślik prezes Koła
2. Krzysztof Wiaterek wiceprezes Koła
3.  Jerzy Serwatka skarbnik Koła