O nas

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Gliwickiego MOJA GMINA NASZ POWIAT zostało zarejestrowane w 2002 roku, liczy obecnie 150 członków Działa poprzez koła terenowe w poszczególnych gminach powiatu gliwickiego. Koło w Gierałtowicach liczy obecnie 26 członków. Pierwszym prezesem Koła w Gierałtowicach był pan Joachim Nowak. Od 2012 roku organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Moja Gmina Nasz Powiat. Stowarzyszenie organizuje imprezy dobroczynne na rzecz domów pomocy społecznej z terenu powiatu oraz CARITAS w Knurowie. W grudniu każdego roku ma miejsce koncert charytatywny pt. „Dary Serc”.

Od początku powstania Koło w Gierałtowicach działa bardzo aktywnie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Staraniem członków Koła ukazała się monografia kościołów w Gierałtowicach, na okoliczność 475 rocznicy poświęcenia kościoła Św. Katarzyny, drewnianego kościółka, który został przeniesiony do Wielopola k. Rybnika. Co roku Koło twórczo włącza się do organizacji imprezy środowiskowej pt. „Śląskie Gody”. Członkowie Koła inicjują ciekawe spotkania z ludźmi nauki, polityki, czy kultury np. z politykiem Januszem Steihoffem, dziennikarzem i popularyzatorem nauki Tomaszem Rożkiem. gminy.

Zobacz więcej:    Władze   Członkowie   Statut    Historia