• Kilka słów o Stowarzyszeniu

     

    Stowarzyszenie MOJA GMINA NASZ POWIAT zostało zarejestrowane w 2002 roku, liczy obecnie 150 członków. Działa poprzez koła terenowe w poszczególnych gminach powiatu gliwickiego. Koło w Gierałtowicach liczy obecnie 26 członków. Pierwszym prezesem Koła w Gierałtowicach był pan Joachim Nowak.

    Stowarzyszenie organizuje imprezy dobroczynne na rzecz domów pomocy społecznej z terenu powiatu oraz CARITAS w Knurowie. W grudniu każdego roku ma miejsce koncert charytatywny pt. „Dary Serc”.

    Staraniem członków Koła ukazała się monografia kościołów w Gierałtowicach, na okoliczność 475 rocznicy poświęcenia kościoła Św. Katarzyny, drewnianego kościółka, który został przeniesiony do Wielopola k. Rybnika.

Od początku powstania Koło w Gierałtowicach działa bardzo aktywnie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Co roku Koło twórczo włącza się do organizacji imprezy środowiskowej pt. „Śląskie Gody”.
Członkowie Koła inicjują ciekawe spotkania z ludźmi nauki, polityki, czy kultury np. z politykiem Januszem Steihoffem, dziennikarzem i popularyzatorem nauki Tomaszem Rożkiem.
Jednym z istotnych celów działania Stowarzyszenia Moja Gmina Nasz Powiat to podejmowanie inicjatyw społecznych i politycznych mających na celu rozwój gmin Powiatu Gliwickiego.
Każda wycieczka organizowanych przez Stowarzyszenie posiada wiele walorów poznawczych i kształcących. Celem wyjazdów krajoznawczych, jest odkrywanie nowych miejsc, kultur, ludzi.
DZIAŁALNOŚĆ
3 grudnia 2014

Koncert odbędzie się 13 grudnia o godz. 16.00 w Domu Kultury w Knurowie-Szczygłowicach. Wystąpią na nim zespoły muzyczne i teatralne z DPS-ów działających na terenie powiatu, które co roku prezentują przedstawienia nawiązujące najczęściej do klimatu zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Przed i w trakcie imprezy w holu szczygłowickiego domu kultury oferowane będą świąteczne stroiki, ozdoby…